Телефон (057) 733-78-28

Home » Завідувач кафедрою

Завідувач кафедрою

clip_image002

Резніченко Микола Кирилович, доктор технічних наук, професор.

Сфера наукових інтересів: дослідження, розробка технологічних процесів і устаткування для збирання та розбирання з’єднань з натягом з індукційним нагрівом. Захистив у 2007 році докторську дисертацію на тему  “Технологічні основи забезпечення якості та енергозбереження в процесах складання та розбирання з індукційним нагрівом”.

Викладає курси: Основи наукових досліджень, Технологія хімічного машинобудування, Технологія машинобудування, Хіміко-технологічні основи хімічного машино-  та апаратобудування, Технологія машинобудування та виконання ремонтних робіт та ін.

Резніченко Микола Кирилович навчався в Українському заочному політехнічному інституті з 1970 р. до 1976р. та закінчив його за фахом «підйомно-транспортні машини». З 1973 р. працював в Науково – дослідній частині Українського заочного політехнічного інституту в лабораторії автоматизації технологічних процесів машинобудування спочатку інженером, а потім старшим науковим співробітником до 1978 року. З 1978 р. до 1982 р. навчався в аспірантури УЗПІ за фахом: «Підйомно-транспортні машини», а у 1990 року успішно захистив кандидатську дисертацію. З 1991р до 2001р працював доцентом на кафедрі «Машини і апарати хімічних виробництв», одночасно виконуючи обов’язки заступника декана хіміко – технологічного факультету. З 2002р Резніченко М. К працював деканом машинобудівного факультету, а з 2003р призначений на посаду проректора з науково – педагогічної роботи. З 2006 року по теперішній час Резніченко Н.К. очолює кафедру «Інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва».

За цей період Резніченко М. К. займається науковою та методичною роботою: опублікував більше 200 наукових статей, 5 монографій, 30 методичних вказівок, має більше 15 авторських свідоцтв, 5 посібників, приймає участь у наукових та науково-практичних конференціях і семінарах, впроваджує результати наукових досліджень у виробництво. Являється науковим керівником науково-дослідної лабораторії «Термоскладання», керівником держбюджетних тем та господарчих договорів.

Науковій напрямок досліджень Резніченко М.К. пов’язаний з питаннями енергозбереження, вдосконалення процесів складання та розбирання  з індукційним нагрівом. Він являється послідовником та керівником наукової школи Г.Я. Андрєєва з термоскладання з’єднань з гарантованим натягом та керівником молодих науковців

Comments are closed.