Home » Завідувач кафедри

Завідувач кафедри

Сычёв

 Сичов Юрій Іванович, кандидат технічних наук, доцент.

Сфера наукових інтересів: агрегатно-модульні верстатні комплекси.

Викладає курси: опір матеріалів, теоретична та прикладна механіка, експлуатація і ремонт верстатів і верстатних комплексів; технічна механіка; експлуатація, монтаж та ремонт верстатних комплексів; обладнання машинобудівного виробництва.

Сичов Юрій Іванович навчався в Українському заочному політехнічному інституті з 1978 р. до 1983 р. та закінчив його за фахом «Машинобудування», інженер-викладач машинобудівних дисциплін. З 1983 р. працює в УІПА за основним місцем роботи.  З 1990 року по 1993 рік навчався в аспірантурі Харківського політехнічного інституту. У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 05.02.08 – «технологія машинобудування», Тема дисертації: «Підвищення точності та якості багатопозиційної обробки вибором структури та параметрів агрегатованих технологічних систем». З 2008 року по 2016 рік працював деканом машинобудівного факультету.

Comments are closed.