Home » Про кафедру

Про кафедру

Сычёв

Кафедру очолює Сичов Юрій Іванович, кандидат технічних наук, доцент.

На кафедрі на постійних засадах працюють 8 викладачів, 4 навчально-допоміжнго персоналу. 100% викладачів є докторами та кандидатами наук.

 

Кафедра готує до випуску бакалаврів і магістрів за освітніми програмами:

Наукова робота

Кафедра є провідною кафедрою академії в галузі науково-дослідних робіт. Кафедра є постійним учасником Українських і міжнародних науково-технічних виставок, володарем великої кількості нагород. За час існування кафедри було виконано понад 280 науково-дослідних робіт, отримано 70 авторських свідоцтв, один закордонний патент та 8 патентів України. Результати розробок впроваджені на підприємствах України та СНД і на ліцензійній основі поставлені у Чехословаччину, В’єтнам, Монголію, на Кубу.

Продуктивна наукова робота сприяє успішній підготовці кандидатів та докторів наук із спеціальностей: «Технологія машинобудування» та «Стандартизація».

На кафедрі існує наукова школа технології та якості складання при використанні термовпливу. Базою виконання переважної більшості робіт є Лабораторія “Термоскладання”. На кафедрі виконуються науково-дослідні роботи:

 • «Розробка індукційного устаткування для нагріву невісесиметричних деталей та деталей зі складним профілем»;
 • «Дослідження впливу системи направлення на працездатність універсально-збірних  переналагоджуємих штампів»;
 • «Газотермічні способи нанесення захисних покриттів на деталі машин і їх вдосконалення шляхом комбінування з іншими технологіями»;
 • «Управління якістю покриттів, що наплавляються»;
 • «Наукові основи створення високоякісних технологій та обладнання з термовпливом в машиноскладальному виробництві».

Створені енергозберігаючі та високопродуктивні технології, що забезпечують якісне збирання та розбирання відповідальних вузлів машин спеціального призначення залізничного транспорту, важкого, енергетичного та електромашинобудування. Вперше в світовій практиці створені зразки обладнання модульного типу для нагріву та збирання підшипникових вузлів будь-яких типорозмірів, що підготовані до серійного випуску. Розроблені, науково-обгрунтовані методики оцінки якості виробів та процесів на основі створення моделі якості з безрозмірним критерієм. Проводяться роботи з проблеми “Екологічно чисті енергозберігаючі та ресурсозберігаючі технології”, а також з Державної програми утилізації. Розроблені освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-професійні програми, стандарти вищої освіти.

В дослідженнях та розробках разом із співробітниками кафедри ІТМ та ЗВ брали та беруть участь співробітники кафедри вищої та прикладної математики, фізики, теоретичної і загальної електротехніки, економіки та організації діяльності суб`єктів господарювання УІПА, машинобудівних підприємств ООО Турбоатом, Науково-виробничої корпорації ФЕД та ПАТ “АВТРАМАТ”. Кафедра успішно співпрацювала і співпрацює також з іншими підприємствами та установами України. З переліком основних наукових публікацій співробітників кафедри за останні роки можна ознайомитися тут.

 Навчально-методична робота

Кафедра є випускаючою для  трьох спеціальностей. Викладачі кафедри проводять заняття зі студентами починаючи з першого курсу і до вручення дипломів. Все це обумовлює великий обсяг навчально-методичної роботи, що проводиться на кафедрі. Викладачі кафедри підготували і постійно вдосконалюють більш 50 навчальних курсів.

Активна наукова діяльність,  високій рівень підготовки викладачів та сучасні підходи до управління якістю навчального процесу дозволяють підтримувати його на найвищому рівні. Співробітники кафедри викладають матеріал з урахуванням основних тенденцій розвитку техніки і технології в галузі машинобудування – ресурсозбереження, економічної ефективності прийняття рішень, оптимізації процесів та конкурентоспроможності. У навчальному процесі поряд з традиційними засобами навчання, що адаптовані до сучасних вимог, широко використовуються технології дистанційного або е-навчання. Високій якості також сприяє добра матеріально-технічна база, що складається з восьми навчальних лабораторій, лабораторії “Термоскладання” та сучасного комп’ютерного класу. За останні п’ять років видано 4 підручників та навчальних посібників, впроваджено в учбовий процес понад 100 методичних розробок, конспектів лекцій, програм, поставлено 500 годин лабораторних робіт. 

Пропонуємо співпрацю!

Кафедра пропонує співпрацю в наступних напрямках:

 • Розробка та створення технологічного обладнання для індукційного розбирання та складання з’єднань з натягом;
 • САПР виробів та процесів у машинобудуванні;
 • Метрологія, стандартизація та сертифікація;
 • Газотермічні способи нанесення захисних покриттів на деталі машин;
 • Технології зварювання;
 • Розробка навчально-методичної бази та технології е-навчання.

Comments are closed.