Телефон (057) 733-78-18

Home » Освітня програма «Професійна освіта. Машинобудування»

Освітня програма «Професійна освіта. Машинобудування»

Освітньо-кваліфікаційні рівні: БАКАЛАВР, МАГІСТР.

Форми навчання: очна, заочна.

Навчання проводиться на бюджетній та на контрактній основах.

Для вступу потрібні наступні сертифікати ЗНО: українська мова, математика, історія України.

Машинобудування – основа економіки. В Україні більше 1000 різноманітних машинобудівних підприємств. Продукція машинобудування складає 12% від ВВП. Основні засоби машинобудівних підприємств становлять 14% від основних засобів промисловості.

Харків – машинобудівна столиця України. У місті працюють такі машинобудівні гіганти:

Plants

 • Харківский машинобудівний завод ФЕД.
 • Турбоатом.
 • Електроважмаш.
 • Харківський авіаційний завод.
 • ВАТ  «Автрамат».
 • Об’еднання «Комунар».
 • Харківський підшипниковий завод.
 • Завод ім. Малышева.
 • Харківський тракторний завод.

 

Навчання в напрямку машинобудування ведеться в академії з дня її заснування. Накопичено великий методичний матеріал, створено спеціалізовані машинобудівні лабораторії. Крім дисциплін загальноінженерного профілю і дисциплін педагогічної спрямованості, студенти отримують ґрунтовну фахову підготовку під час вивчення таких предметів, як:

 • Інженерна та комп’ютерна графіка;
 • Системи автоматизованого проектування;
 • Верстати та промислові роботи;
 • Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання;
 • Технологія машинобудування;
 • Інструментальне забезпечення;
 • Проектування і програмування обробки на верстатах з ЧПК;
 • Технологія автоматизованого виробництва;
 • Гнучкі виробничі системи;
 • Сертифікація;
 • Комп’ютеризовані системи технологічної підготовки виробництва.

Під час навчання значна увага приділяється практичному опануванню комп’ютерних технологій, що дозволяють збільшити продуктивність і якість інженерної праці в машинобудівній галузі. Навчання ведеться з використанням ліцензійного програмного забезпечення в комп’ютерному класі кафедри. Широко застосовуються новітні технології дистанційного навчання.

Приклади робіт наших студентів у напрямку автоматизації проектування:

установка2Імітаційне моделювання роботи напівавтоматичного складального стенду вагонної колісної пари (Єрмошина Катерина, магістерська робота) Сборка корпусовТривимірна модель будинків УІПА (Гудков Віталий, курсова работа)
saprМодель складання вала і шестерні ТеплообменТемпературне поле вагонної колісної пари у момент теплового складання
ИндукторПараметрична модель складання індукційно-нагрівального устаткування (Бабич Тарас, робота на конкурс) Червяк_Спирали_Вал3Тривімірна модель глобоідного черв’яка (Павлов Артем, магістерська робота) PowerMill Імитація обробки глобоіда на верстаті с числовим програмним управлінням (Павлов Артем, магістерська робота)

Студенти проходять виробниче навчання і одержують робочу спеціальність. Для юнаків і дівчат передбачена можливість навчання на військовій кафедрі.

Випускники академії можуть працювати як за інженерним, так і за педагогічним профілем. Вони можуть бути: інженерами та керівниками підрозділів на підприємствах і організаціях машинобудівного профілю, в конструкторських лабораторіях,  вести викладацьку роботу в навчальних закладах різного рівня акредитації за напрямками:

 • Інформатика та обчислювальна техніка;
 • Трудове навчання;
 • Інженерна графіка (креслення);
 • Комп’ютерні технології в машинобудуванні і САПР;
 • Автоматизовані комплекси і верстати з ЧПУ;
 • Технологія й устаткування машинобудівного виробництва;
 • Управління якістю і сертифікація машинобудівного виробництва;
 • Спецтехнологія  за спеціальностями машинобудівного профілю та інші дисципліни технічної спрямованості в галузі машинобудування.

Випускники кваліфікаційного рівня БАКАЛАВР можуть працювати:

 • Викладачем спеціальних дисциплін або майстром виробничого навчання в середніх професійно-технічних училищах, коледжах, технікумах, на підприємствах в центрах навчання.
 • Майстром дільниці або цеху на машинобудівному підприємстві.
 • Виконувати функціональні обов’язки керівника початкового рівня.

Випускники кваліфікаційного рівня МАГІСТР можуть працювати:

 • В конструкторських бюро і науково-проектних інститутах, діяльність яких пов’язана з машинобудуванням.
 • На підприємствах інженером з конструювання металорізального обладнання та проектувальником процесів виготовлення та складання виробів.
 • У навчальних закладах усіх рівнів викладачем або майстром виробничого навчання.
 • Викладач методичних, психологічних і технічних дисциплін.
 • Методист, завідувач відділом, науковець.
 • Керівник професійно-навчального закладу та його заступник.
 • Асистент, методист.

Академія сприяє працевлаштуванню.  Наші випускники вже працюють викладачами, інженерами, управлінцями різного рівня у таких установах як: Харківське державне авіаційне підприємство, ВАТ «Коннектор», ВАТ «Турбоатом», ДП завод “Електроважмаш”, НДПІМП “Діпросталь”,  Державний експериментальний навчально-спортивний центр України, Харківський машинобудівний коледж, Харківський електромеханічний технікум, Харківський машинобудівний ліцей, Краснокутський професійний ліцей, Харківські та інші ЗОШ , Харківська обласна державна телерадіокомпанія та ін.

І взагалі, навчатися проектувати на комп’ютері цікаво! Досить просто можно робити складні речі, а радість творчої роботи ні з чим не зрівняти!

 

masters masters

2 Responses so far.

 1. ghost says:

  Скажите, какие системы автоматизированного проектирования изучают студенты этой специальности?

 2. kupriyanov says:

  Студенты специальности «Профессиональное обучение. Машиностроение» изучают следующие системы автоматизированого проектирования:
  - в направлении конструирования (CAD) базовым программным продуктом является SolidWorks, студенты также знакомятся с КОМПАС и AutoCAD;
  - в направлении инженерного анализа (CAE) занятия ведутся на примере SolidWorks Simulations;
  - в направлении САПР ЧПУ (CAM) базовым программным продуктом является Delcam for SolidWorks, студенты также знакомятся с PowerMill и PowerShape;
  - в направлении проектирования технологических проессов занятия ведутся на примере TeхноПро.
  Занятия ведутся в компьютерном классе кафедры.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>