Home » Тематика II-й половины дня

Тематика II-й половины дня

 

Фахово-направлені тематики

ФН-12-02 «Дослідження та розробка прогресивних матеріалів, технологій зварювання, поверхневого зміцнення, ремонту виробів методом індукційного нагріву, що забезпечують економію енергетичних та матеріальних ресурсів » 2012-2014 рр.

ФН-15-5 «Дослідження та розробка ресурсозберігаючих матеріалів і технологій у зварювальному виробництві і термомеханічному ремонті та складанні великогабаритних деталей» 2015-2017 рр.

[/lang_ua]

 

Профессионально-направленные тематики

ФН-12-02 «Исследование и разработка прогрессивных материалов, технологий сварки, поверхностного упрочнения, ремонта изделий методом индукционного нагрева, обеспечивающих экономию энергетических и материальных ресурсов» 2012-2014 гг.

ФН-15-5 «Исследование и разработка ресурсосберегающих материалов и технологий в сварочном производстве и термомеханическом ремонте и сборке крупногабаритных деталей» 2015-2017 гг.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>